Παρασκευή, 18 Αυγούστου 2017

Coder

Coder is a free, open source project that turns a Raspberry Pi into a simple platform that educators and parents can use to teach the basics of building for the web. New coders can craft small projects in HTML, CSS, and Javascript, right from the web browser.

Source: googlecreativelab

Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

Διανομές Ανοιχτού Λογισμικού για την εκπαίδευση από την Ομάδα Ανοιχτού Λογισμικού του ΥΠ.Π.Ε.Θ

Edu-Distributions είναι εξειδικευμένες διανομές Linux που δημιουργήθηκαν και συντηρούνται από την Ομάδα Ανοιχτού Λογισμικού του ΥΠ.Π.Ε.Θ και απευθύνονται  τόσο σε προγραμματιστές  όσο και σε εκπαιδευτικούς/μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.
Πιο συγκεκριμένα, οι  διανομές ανοικτού λογισμικού (Edu-Distributions) είναι διαθέσιμες για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, δευτεροβάθμια επαγγελματική και μεταλυκειακή εκπαίδευση) και εγκαθιστούν αυτόματα όλο το λογισμικό, που κατά καιρούς, μέσω των διαφόρων δράσεων έχει δημιουργηθεί, καθώς επίσης και άλλο ψηφιακό υλικό (π.χ. ηλεκτρονικά βιβλία – ebooks) αλλά και δημοφιλείς εφαρμογές ανοιχτού λογισμικού που ήδη χρησιμοποιούνται εκτεταμένα στα ελληνικά σχολεία αλλά και διεθνώς.
Μέχρι σήμερα έχει δημιουργηθεί η διανομή OSEducation (σε Debian Linux και Ubuntu Mate) για  την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση και προσχολική αγωγή η οποία περιέχει ενσωματωμένες πάνω από 200 εφαρμογές ανοιχτού κώδικα για δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια, επαγγελματικά λύκεια και νηπιαγωγεία. Η διανομή θα εμπλουτιστεί μελλοντικά και με επιπλέον λογισμικά κατάλληλα για όλα τα επίπεδα και όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Μια δοκιμαστική έκδοση της διανομής (beta version) είναι διαθέσιμη και θα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέο λογισμικό και λειτουργίες. Παράλληλα, είναι σε ανάπτυξη και έκδοση της διανομής OSEducation σε Ubuntu Mate. Επιπλέον, θα δημιουργηθεί και μια διανομή με εξειδικευμένο λογισμικό για την Ειδική Αγωγή.

Πηγή: ΕΛΛΑΚ

Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017

(Im)perfect Future - an online puzzle game

(Im)perfect future is an engaging puzzle game that will let you travel around the world. Your mission is to save the future..! Are you brave enough to try?

The game includes nine levels and two minigames, and it's available for Windows, MacOs, iOS and Android. Suitable for young players from 11 to 111 years!

Για την ελληνική έκδοση κλικ εδώ.

Κυριακή, 2 Ιουλίου 2017

ScratchJr: Coding for kindergarten

Can children learn to code at the same age they’re learning to tie their shoes?
That’s the idea behind ScratchJr, a free iPad app released this week by researchers at the MIT Media Lab, Tufts University, and Playful Invention Company (PICO).

 ScratchJr was inspired by the popular Scratch programming language, developed by the MIT Media Lab’s Lifelong Kindergarten research group and used by millions of young people (ages eight and up) around the world. The ScratchJr team redesigned the interface and programming language to match young children’s cognitive, personal, social, and emotional development. Even children who have not yet learned to read can create projects with ScratchJr.

To program in ScratchJr, children snap together graphical blocks to make characters move, jump, dance, and sing. Children can modify characters in the paint editor, add their own voices and sounds, even insert photos of themselves — then use the programming blocks make their characters come to life.

Πηγή: news.mit.edu

Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

CONSTRUIT 2017 International Conference

1st International Conference on Making Construals

 The CONSTRUIT 2017 International Conference will bring together participants from many different disciplines and educational settings to discuss, illustrate and reflect on the impact of digital artefacts on learning practices. The conference is in part a tribute to Seymour Papert, who died in July 2016. The conference will offer a broad platform for engagement with a variety of learning environments and will also showcase the achievements and prospects of the CONSTRUIT! project.